Cookie / Süti tájékoztató
Ez az oldal sütiket használ annak érdekében, hogy minnél személyreszabottabb és reszponzívabb élményt tudjon biztosítani. Az oldal használatával elfogadja a sütik használatát. További részletekért tekintse meg süti szabályzatunkat, amelyből többet megtudhat a használatukról, törlésükről és blokkolásukról.
Részletek
Elfogadom
Nem fogadom el

Általános Szerződési Feltételek

A PASARÉTI FERENCES ALAPÍTVÁNY  által értékesített jegyek és bérletek adásvételére vonatkozó
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(rövidítés: Vásárlói ÁSZF)
Hatályos 2021. július 10. napjától

1. Általános rendelkezések

Jelen Vásárlói ÁSZF tartalmazza a Pasaréti Ferences Alapítvány (továbbiakban: PFA) által a Pasaréti Közösségi Ház (továbbiakban: PKH)  helyszínen bemutatásra kerülő produkciókra érvényes jegyeinek és bérleteinek értékesítésére, valamint a jegyekkel és bérletekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, illetve az igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó általános feltételeket.

A PFA által eladásra kínált jegyek és bérletek vételárának teljesítésével a PFA és a vevő (továbbiakban: Vevő) között a Vásárlói ÁSZF-ben leírt feltételek szerinti adásvételi szerződés jön létre. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadta.

Jelen Vásárlói ÁSZF a PFA által értékesített jegyekre és bérletekre, terjed ki.

A Vásárlói ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor Vevő értékesítési szerződés alapján harmadik féltől vásárol jegyet, bérletet. Ezen esetekben a megvásárolt jegyre vagy bérletre a harmadik fél vonatkozó rendelkezései az iránymutatóak.

2. Értelmező rendelkezések

2.1. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket a Színház a produkcióira érvényes jegyek és bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, általánosságban jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vásárló részéről kötelező.

2.2. Jegy, bérlet: a PFA által vagy a PFA szervezésében megvalósuló produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül.

2.3. Előadás: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása.

2.4. Pasaréti Közösségi Ház (PKH) : a PFA által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol a produkcióra vonatkozó jegy vagy bérlet érvényesítésével a produkció megtekinthető.

2.5. Vevő: a PFA által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy.

Látogató: az érvényes jegyet vagy bérletet előadás megtekintése céljából felhasználó természetes személy.

3. A szerződés tárgya

A PFA által, annak értékesítési helyein vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a jegyen vagy bérleten olvashatók, továbbá melynek vásárlási feltételei a Vásárlói ÁSZF-ben találhatók.

A PFA által vagy a PFA szervezésében megvalósuló produkciók előadásaira a PFA érintett szervezeti egységeinél, jegypénztárainál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet jegyeket vagy bérleteket vásárolni.

4. Vételár és fizetési feltételek

4.1. A vételár a jegyeken és bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A PFA minden évadban közzéteszi a PKH-ban megrendezésre kerülő produkciókra vonatkozó jegy-és bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani.

4.2. Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat: a PKH honlapja (www.pasaretikozossegihaz.hu), a PKH portája, továbbá a PKH javára jegy- és bérletértékesítést végző harmadik személy.

4.3. A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén online, bankkártyával történhet. A Vevő a vásárlás végén online, nyomtatható Bérletet, vagy Jegyet kap, melyet a Vásárlói ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni.

Az online bankkártyás fizetés a magyar nyelvű biztonságos Simple rendszeren keresztül történik.

Melyek a tranzakció lépései?

  1. A "Fizetés" gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a kártyaadatai megadásával elindítja a tranzakciót.
  2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
  3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
  4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a szolgáltató oldalára.

Elfogadott kártyatípusok

A Simple online fizetési szolgáltatása keretében a következő kártyákkal fizethet:*Figyelem! Nem minden bank által kibocsátott Maestro és VISA Electron típusú kártyával lehet interneten fizetni. Kérjük, érdeklődjön kártyakibocsátó bankjánál.

Kártyaadatok megadásának webáruháztól elkülönülő folyamata
Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a Simple biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A Simple fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.
bővebben: Mit érdemes tudni a Simple-ről

5. Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei

5.1. Az adott Előadás megtekintéséhez a Látogatónak az előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt előadásra érvényes Jeggyel vagy Bérlettel kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét vagy Bérletét köteles annak érvényessége megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni.

5.2. Az Előadás látogatására feljogosító bérlet vagy jegy szabadon átruházható, de a kedvezmény csak jogosultság esetén érvényes az új tulajdonosra. Az átruházással a jegy-vagy bérlettulajdonos automatikusan elfogadta a Vásárlói ÁSZF-et.

5.3. A Bérlet vagy Jegy a feltüntetett Előadásra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

5.5. Az érvényes Jeggyel, Bérlettel rendelkező Látogató jogosult a PKH-ban az adott előadás helyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A PKH az egyes szolgáltatások igénybe vételét jogosult díjazáshoz kötni.

5.6. A Látogató a Jegyén, Bérletén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni. A megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását. Amennyiben nincs a jegyen feltűntetve székszám, úgy a Látogatók érkezési sorrendben ülhetnek a kiválasztott szabadon álló helyekre.

5.7. Az Előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhatja el.

5.8. A PKH előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a PKH helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet.

5.9. A PKH területén elhagyott értéktárgyakért a PFA nem vállal felelősséget. A Látogató nem köteles, de javasolt a játszóhelyen rendelkezésre álló ruhatárat igénybe venni. Amennyiben a Látogató olyan értékes tárggyal érkezik, melyet nem kíván elhelyezni a ruhatárban, és méreténél fogva a nézőtéri biztonságos elhelyezés megoldható (pld. a szék alatt), úgy annak leadása nem kötelező.

5.10. A PKH előadásain bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. Kép- és hangfelvétel készítése és felhasználása szerzői jogi jogkövetkezményeket von maga után. Amennyiben a Látogató felszólítás ellenére sem hagy fel a rögzítéssel, a Látogatót a nézőtéri felügyeletnek vagy a Színház által erre felkért személynek jogában áll távozásra felszólítani. Az önhibára visszavezethető távozás vagy eltávolítás miatt a Jegy árát a PFA nem köteles visszatéríteni.

5.11.A játszóhelyekre biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, ételt, illetve italt bevinni tilos.

5.12. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a PKH dolgozóinak utasításait, valamint a játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A PKH dolgozóinak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.

5.13. A PKH a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja.

6. Eljárásrend szabadtéren tartott előadás esetén

6.1. Szabadtéren megrendezett Előadás esetében a PFA-nak lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a PFA bármikor dönthet úgy, hogy az előadást az esőnapon tartja meg. A PFA e döntésről a Vevőket a www.pasaretikozossegihaz.hu oldalon keresztül tájékoztatja.

6.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Előadás esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni az Előadást, amennyiben az Előadás több mint fele megtartásra került, illetve az Előadás kezdése az Előadás tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A PFA  jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Előadásra vonatkozóan.

6.3. A PFA minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Előadás esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt tájékoztassa, és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vevő tudomásul veszi, hogy az Előadás elmaradása esetén a Jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a PFA dönti el. A PFA közzéteszi www.pasaretikozossegihaz.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a PFA által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti Jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Jegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - a PFA semmilyen további vélt vagy valós kár, költség megtérítésére nem köteles. Az Előadás elmaradásán kívül egyéb esetekben jegyek visszaváltására csak jelen ÁFSZ (7/2. pontjában meghatározott esetekben van mód.

7. Az elállás joga

7.1. A PFA a PKH előadásaira  megvásárolt Jegyeket és Bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be.

7.2. Ez alól kivételt képeznek: műsorváltozás, elmaradt előadás, extrém időjárási vis major helyzetek, igazolt, személyes egészségügyi vészhelyzetek (ütemezett műtét, váratlan baleset).

7.3. Amennyiben Vevő a Jegyet online felületen vásárolta meg, úgy az elállásra az online felületet üzemeltető harmadik személy üzletszabályzata irányadó.
 

8. Adatvédelem

8.1. A PFA az értékesítés során birtokába jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

8.2. A Vevő a bérlet-ill. jegyvásárlás esetén személyes adatait nem köteles megadni. Amennyiben él ezzel a jogával, úgy lemond arról a jogáról, hogy őt a PFA a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon értesíthesse. Ebben az esetekben PFA a Vevőt a www.pasaretikozossegihaz.hu honlapon elhelyezett felhívással értesíti.

8.3. Amennyiben a Vevő feliratkozik a PKH hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a PKH saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum kéthetente egy alkalommal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

8.4. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) PKH Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság (1144 Budapest, Kerepesi út 92. 1. em. 7.) adatkezelő által a(z) pasaretikozossegihaz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló neve, email címe, telefonszáma, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

9. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

A www.pasaretikozossegihaz.hu honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a PFA, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a PFA, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

10. Panaszkezelés

A vevő a jegy- és bérletértékesítéssel kapcsolatos problémáit az info@pkh.hu e-mail címen jelezheti.

MNA